Zoek&Vind-machine voor vragen over
Casting InternationalHet is maar hoe je het ziet...Voor meer info klik hier


Geen Resultaat!

© Amsterdam, Januari 2017, 1e generatie versie 3.

Alle formats-, auteurs-, intellectuele eigendom-, project-, en project ontwikkelings- RECHTEN die in deze website beschreven zijn (inclusief de bijlagen), liggen heden in één hand, die van Casting International, in verzegelde enveloppen (door een onafhankelijke derde geregistreerd d.m.v. datum-tijd-groep) gereed voor juridische bewaking, beveiliging, en bescherming, alsmede ook voor verhandeling d.m.v. notariële akten, en bewijsvoering inzake originaliteit.
Alle inhoud van deze website is alleen bedoeld voor de lezer(s).
Al het gebruik door een derde partij is verboden.
De inhoud van deze website (inclusief alle bijlagen) mag alleen door de lezer voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden.
Ongeauthoriseerd gebruik of distributie van de inhoud, in het geheel of in delen, is verboden.